Izobraževanja in članstvo

Poučevanje Ikenobo ikebane poteka v skladu z učnim programom šole Ikenobo. Običajno se izvaja v obliki teoretičnega dela in praktičnih delavnic, v skupini ali individualno. Sistem napredovanja je prav tako skladen pravilnikom, ki je določen glavnem štabu šole Ikenobo v Kyotu.

V Sloveniji so dva krat letno načrtovani seminarji pod mentorstvom prof. Mayumi Mezaki, tekoče delavnice, ki so načrtovane enkrat mesečno pa vodi inštruktor Miroslav Gavran. Datum in kraj delavnic so objavljeni v rubriki »aktualno«.

S članstvom v šoli Ikenobo se pridobi možnost celovitega izobraževanja in vstop v sistem napredovanja z osrednjo evidenco v Ikenobo centrali v Kyotu na Japonskem. Članarina za obiskovalce uvodnega, osnovnega in nadaljevalnega sklopa znaša 35 EUR na leto, članarina za napredne sklope pa znaša 50 EUR na leto.

Cena posamezne delavnice na kateri se obdela ena ali več lekcij znaša 25 EUR, za študente in dijake pa 20 EUR.